Kategoriarkiv: Konstitutionell rätt

Uppsåt vid rus, och domstolarnas rättsbildande makt

Högsta domstolens avgörande den 16 september i år, i mål B 2130-11, handlade om uppsåtsbedömningen vid rus. Domen finns här. Den historiska bakgrunden (se härtill uppsatser av Jägerskiöld och Strahl i Svensk juristtidning 1965) finns i en gammal bestämmelse om att gärningsmannens … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättsfallskommentar

Människorättsskepticism eller människorättsimperialism?

Mina bloggande juristkollegor har lyft fram två domar som var och en på sitt sätt ger perspektiv åt domarens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Detta är ingen rättsvetenskaplig framställning utan ytterligare ett blogginlägg, och jag tar mig därför friheten att med … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria, Uncategorized

Tingsrätterna som författningsdomstol! Men något saknas.

Den 22 augusti skrev Henrik von Sydow krönikan Varje tingsrätt en författningsdomstol på Dagens Juridik. Jag håller med om vad han skriver. Grundlagsändringarna från i år gör utrymmet större för domstolarna att underkänna grundlagsstridig lagstiftning. Av stor vikt är att … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt, Straffrätt

Domaredens själ och begriplighet

Glädjande nog har Domarlagsutredningens betänkande kommenterats av Gustaf Almkvist på ledarplats i SvD. I detta betänkande, SOU 2011:42, finns en hel del som borde väcka debattlustan bland dem som intresserar sig för rättsstaten och domarnas oavhängighet. Bland det bästa i … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria

Mänskliga rättigheter och skyldigheter

Samuel Pufendorf var den ene av Lunds universitets två första juridikprofessorer år 1668. Genom boken De officio hominis (Om människans plikter 1673) har han gjort sig känd som en av dem som talade om skyldigheter snarare än rättigheter. I nutida teori brukar begreppen höra … Läs mer

Publicerat i Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria

Skattetilläggen och prejudikaträtten – vem har sista ordet?

Haparanda tingsrätt beslutade den 23 december 2010 att ställa fem frågor till EU-domstolen. Genom frågorna vill tingsrätten ha svar på om det strider mot EU-rättens dubbelbestraffningsförbud att både påföra skattetillägg och döma för skattebrott när någon redovisat för lite skatt. … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Straffrätt | 2 kommentarer

Tid för tingspredikan

Under 1600-talet började traditionen med tingspredikan, som innebar att varje häradsting inleddes med en gudstjänst antingen i kyrkan eller tingshuset. Traditionen har levt kvar. Under 1900-talet har tingspredikan vanligen hållits en gång per år, strax efter trettonhelgen. De högsta domstolarna … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Rättshistoria

Ny antologi: 1968 och därefter

Äntligen. Kjell Å Modéer och jag har i dagarna kommit ut med en av oss redigerad antologi – 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap – på Museum Tusculanums Forlag. Boken är baserad på ett symposium som hölls i … Läs mer

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria, Straffrätt

Domstolarnas oavhängighet – verklighet och symbolik

Clarence Crafoord skriver i dagens Svenska Dagbladet en kolumn om att enskilda aldrig får offras för systemet. Det han närmare bestämt skriver om är skattetilläggen, som även jag för övrigt har diskuterat på denna blogg, och hans slutsats är: ”Det är … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Heraldik, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | 1 kommentar

Förstärkt lagprövning i ny grundlag

I den hittills gällande lydelsen av 11 kap. 14 § regeringsformen står följande. ”Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Rättshistoria