Kategoriarkiv: Rättshistoria

Domarstavar i häradssigill?

Under 1500-talet skaffade många av de danska och svenska häraderna sigill. I Sverige föreskrevs i kallelsen till 1566 års riksdag att prästerna och bönderna skulle föra med sig sitt häradssigill (Uno Lindgren, Heraldik i svenska författningar, Lund 1951, s. 31). … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Heraldik, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Anförande på Juridiska fakultetens forskningsdag 4 juni 2014

På Juridiska fakultetens forskningsdag, dagen före promotionen, håller nya doktorer ett anförande utifrån sin forskning. Här följer mitt anförande. —  1. My dissertation in legal history has the name – in English translation – Constitutional Critical Judging. The Change in … Fortsätt läsa

Publicerat i Artikel, Domstol, Europakonventionen, Juridisk metod, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättshistoria | 1 kommentar

Konstruktiv och dekonstruktiv rättsvetenskap – eller frihet från båda

‘Den konstruktiva riktningen’ kallas ibland (t.ex. i Lars Björnes verk i fyra band om den nordiska rättsvetenskapens historia) 1800-talets begreppsjurisprudens. Det var en vetenskaplig inriktning som försökte bygga upp rätten som ett heltäckande system av principer och begrepp. En positiv … Fortsätt läsa

Publicerat i Juridisk metod, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Niqab i rättssalen?

I flera media har rapporterats att en domare i Göteborgs tingsrätt inte har tillåtit några kvinnor i niqab – slöja som täcker ansiktet utom ögonen – att närvara som åhörare i en rättssal. Se SvD, DN, GT. Skälet var, enligt ett citat i SvD, att … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Människorättsskepticism eller människorättsimperialism?

Mina bloggande juristkollegor har lyft fram två domar som var och en på sitt sätt ger perspektiv åt domarens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Detta är ingen rättsvetenskaplig framställning utan ytterligare ett blogginlägg, och jag tar mig därför friheten att med … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Domaredens själ och begriplighet

Glädjande nog har Domarlagsutredningens betänkande kommenterats av Gustaf Almkvist på ledarplats i SvD. I detta betänkande, SOU 2011:42, finns en hel del som borde väcka debattlustan bland dem som intresserar sig för rättsstaten och domarnas oavhängighet. Bland det bästa i … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Mänskliga rättigheter och skyldigheter

Samuel Pufendorf var den ene av Lunds universitets två första juridikprofessorer år 1668. Genom boken De officio hominis (Om människans plikter 1673) har han gjort sig känd som en av dem som talade om skyldigheter snarare än rättigheter. I nutida teori brukar begreppen höra … Fortsätt läsa

Publicerat i Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Kontakten mellan domaren och allmänheten

Sedermera presidenten i Göta hovrätt, S. A. Leijonhufvud, beskrev i sina minnesteckningar hur det gick till i tingshuset i Lenhovda när han år 1804-1806 var notarie där hos lagmannen Johan Bergencreutz, häradshövdning i Uppvidinge och Konga härad 1776-1829: ”När den gamle Bergencreutz, som redan då … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Tid för tingspredikan

Under 1600-talet började traditionen med tingspredikan, som innebar att varje häradsting inleddes med en gudstjänst antingen i kyrkan eller tingshuset. Traditionen har levt kvar. Under 1900-talet har tingspredikan vanligen hållits en gång per år, strax efter trettonhelgen. De högsta domstolarna … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Ny antologi: 1968 och därefter

Äntligen. Kjell Å Modéer och jag har i dagarna kommit ut med en av oss redigerad antologi – 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap – på Museum Tusculanums Forlag. Boken är baserad på ett symposium som hölls i … Fortsätt läsa

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria, Straffrätt | Lämna en kommentar