Författararkiv: Martin Sunnqvist

Om Martin Sunnqvist

Jur.dr i rättshistoria, rådman vid Malmö tingsrätt

Två nya debattinlägg

I Svenska Dagbladet ”Under strecket” utvecklade jag den 18 september 2018 mina synpunkter på Svenska Akademiens stadgekommentar med omtolkningen av stadgarna från år 1786: Akademien är inte så privat som den tror I Tidskriften Advokaten nr 7 2018 har jag en gästkrönika … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Juridiken kring Svenska akademien

Under den senaste tiden har jag gjort några uttalanden om juridiken kring Svenska akademien, särskilt vad gäller de rättsliga förutsättningarna för inval av nya ledamöter. Här är länkar: Kulturnytt: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6959633 Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/jurist-nej-minst-tolv-ledamoter-maste-delta-vid-inval Dagens Nyheter: https://www.dn.se/kultur-noje/kan-kungen-upplosa-akademien-experterna-svarar/ Mina uttalanden bottnar i … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Domaredernas historia

Genom Institutet för Rättshistorisk Forskning grundat av Gustav och Carin Olin har jag fått möjlighet att under hösten 2018 arbeta viss tid med ett projekt om domaredernas historia. Projektet har på engelska rubriken Impartiality and Independence. A Comparative History of … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Artiklar i SvJT under år 2016

Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning Svensk Juristtidning 2016 s. 821-880. Finns i fulltext här. Svensk Juristtidning har kommit ut i 100 år. Den svenska rättsordningen har under detta sekel genomgått genomgripande förändringar, men tydliga rättsliga grundstrukturer … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Domarstavar i häradssigill?

Under 1500-talet skaffade många av de danska och svenska häraderna sigill. I Sverige föreskrevs i kallelsen till 1566 års riksdag att prästerna och bönderna skulle föra med sig sitt häradssigill (Uno Lindgren, Heraldik i svenska författningar, Lund 1951, s. 31). … Läs mer

Publicerat i Domstol, Heraldik, Rättshistoria

Amorteringskravet och grundlagen

Eftersom jag har uttalat mig i SvD Näringsliv här om amorteringskravets grundlagsenlighet kommer här lite ytterligare underlag för min uppfattning. Finansinspektionen tog i mars 2015 fram ett förslag till amorteringskrav som skulle kunna beslutas inom ramen för den föreskriftsrätt myndigheten redan … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Samband mellan skadeståndsrätt och straffrätt

I Sverige handläggs skadeståndsanspråk som grundar sig på brott i de allra flesta fall i brottmålet. Frågor som hör samman behandlas vid samma tillfälle, och förfarandet blir enkelt och billigt. Att det blivit på detta sätt beror till stor del … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Konstitutionellt kritiskt dömande. Anförande i Kristianstads tingsrätt den 12 januari 2015

Inledning. Dag för tingspredikan Mitt ämne idag är konstitutionellt kritiskt dömande. Innan jag kommer in på det ska jag dock säga några ord som dagens sammankomst ger anledning till. Denna sammankomst ersätter nämligen tingspredikan eller mer formellt rättegångsgudstjänsten. Enligt 1686 … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Att skriva och läsa domar

Jag, och förhoppningsvis alla andra domare, lägger stor vikt vid att i våra domar förklara vilka bedömningar som gjorts och hur de lett fram till domslutet. Det kan och bör krävas av oss att vi gör detta. Men det bör också … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Anförande på Juridiska fakultetens forskningsdag 4 juni 2014

På Juridiska fakultetens forskningsdag, dagen före promotionen, håller nya doktorer ett anförande utifrån sin forskning. Här följer mitt anförande. —  1. My dissertation in legal history has the name – in English translation – Constitutional Critical Judging. The Change in … Läs mer

Publicerat i Artikel, Domstol, Europakonventionen, Juridisk metod, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättshistoria | 1 kommentar