Månadsarkiv: november 2010

Lättare att få resning? Ännu hellre en riktig dom från början

Peter Althin m.fl. har i dagens Svenska Dagbladet lyft frågan om inte ett oberoende institut bör inrättas, vilket kan granska domar och begära resning. Det finns nog anledning att ta förslaget på allvar. Exempel finns där det har visat sig att en fällande … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Processrätt, Straffrätt, Uncategorized | 1 kommentar

Förstärkt lagprövning i ny grundlag

I den hittills gällande lydelsen av 11 kap. 14 § regeringsformen står följande. ”Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | Lämna en kommentar

”Rättskedjan” finns inte

Beatrice Ask har på DN Debatt den 22 november förespråkat bättre statistik och bättre forsknings- och utvecklingsarbete i rättsväsendet. Det är väl bra. Vad som oroar är emellertid det sätt att se på förhållandet mellan domstolar och myndigheter som hon ger … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt | 3 kommentarer

Det sista ordet

Storbritanniens högsta domstol antog vid grundandet år 2009 en egen symbol. Den innehåller ländernas traditionella växtsymboler, en Tudorros för England, en tistel för Skottland, purjolök för Wales och lin för Nordirland; allt sammanväxt för att symbolisera det förenade kungariket. Svårt … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Heraldik, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Mera om gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning

I Svensk Juristtidning för några år sedan argumenterade jag – utifrån några rättsfall från Högsta domstolen – för att lättare vägande rättskällor generellt skulle tolkas så att de blev förenliga med tyngre vägande rättskällor (se Martin Sunnqvist, I gränslandet mellan lagprövning … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt | 5 kommentarer

Nytt tingsrättsvapen

Halmstads tingsrätt är den senaste tingsrätten som genom statsheraldikerns i Riksarkivet har antagit ett eget vapen. Balansvågen finns i alla tingsrättsvapen och symboliserar dömandet. De krönta hjärtanen kommer från Halmstads vapen. Leoparden (i heraldiken ett utåtseende, gående lejon) syftar på lejonet … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Heraldik | Lämna en kommentar

Skall domstolen hjälpa konsumenter?

Den 17 december 2009 meddelade EU-domstolen en dom, som kan verka ställa stora krav på nationella – bland annat svenska – domare att hjälpa konsumenter att komma till sin rätt (mål C-227/08). EU-domstolens dom är emellertid ganska motsägelsefull. Att vi … Fortsätt läsa

Publicerat i Artikel, Civilrätt, Processrätt, Rättsfallskommentar | Lämna en kommentar