Det sista ordet

Storbritanniens högsta domstol

Storbritanniens högsta domstol antog vid grundandet år 2009 en egen symbol. Den innehåller ländernas traditionella växtsymboler, en Tudorros för England, en tistel för Skottland, purjolök för Wales och lin för Nordirland; allt sammanväxt för att symbolisera det förenade kungariket.

Svårt att se på denna bild men lättare att se på den variant domstolen använder på sin hemsida är Omega-tecknet runt om växtsymbolerna. Omega är den sista bokstaven i det grekiska alfabetet och står för att domstolen är den sista instansen, dessutom kan tecknet tolkas som en balansvåg, rättvisans attribut.

Symbolen är i officiella sammanhang krönt av den kungliga kronan, som visar att rättskipningens makt grundas på suveränens auktoritet. 

Det förhållandet att den engelska högsta domstolen har låtit ta fram ett emblem av denna typ visar att domstolen är medveten om sin oavhängiga ställning. Symbolen förenar historiska element med nytänkande, vilket återspeglar domstolens egen tillkomsthistoria.

Se vidare denna sida. Konstnär: herald painter Yvonne Holton, Court of the Lord Lyon.

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Domstol, Heraldik, Konstitutionell rätt, Rättshistoria. Bokmärk permalänken.