Två nya debattinlägg

I Svenska Dagbladet ”Under strecket” utvecklade jag den 18 september 2018 mina synpunkter på Svenska Akademiens stadgekommentar med omtolkningen av stadgarna från år 1786: Akademien är inte så privat som den tror

I Tidskriften Advokaten nr 7 2018 har jag en gästkrönika under rubrik Kampen för rättsstaten, där jag uppmärksammar 1900-talets erfarenheter av uppbyggnad och nedrivning av rättsstater och de lärdomar som kan dras av detta i vår tid.

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.