Om bloggen

Martin Sunnqvist är jur.lic. i rättshistoria och doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet samt hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge. I bloggen förs tankar om rätt och rättskipning fram, särskilt om dömandets förutsättningar historiskt och i nutid. De uppfattningar som förespråkas här kan endast tillskrivas Martin Sunnqvist och inte någon av de nu nämnda myndigheterna. Martin Sunnqvist kan nås på MartinSunnqvistjurluse

Vinjettbilden är tagen i Dessau-Wörlitz. Efter att ha besökt England började prins Leopold III. Friedrich Franz av Anhalt-Dessau på 1760-talet anlägga denna, den första landskapsträdgården i kontinentaleuropa. Kanske tycker någon att det är långsökt, men bilden är egentligen en ganska bra metafor för rättens uppbyggnad: Att på tysk mark bygga upp en engelsk trädgård – det påminner om den svenska, under 1800-talet tyskinspirerade, rätten som under 1900-talet påverkats av angloamerikanska rättsprinciper. Och något liknande händer i dag i EU, där en lagstiftningsorienterad, deduktiv rättsordning samverkar med en prejudikatorienterad, induktiv rättskipning.

Det heraldiska vapnet i vinjetten är släkten Sunnqvists vapen.