Om Martin Sunnqvist

Bakgrund

Universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2020-

Docent i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2019

Rådman i Malmö tingsrätt 2014-2020
(2016-2020 med tjänstledighet på deltid för att vara adjungerad universitetslektor i processrätt och rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet)

Tf. rådman i Helsingborgs tingsrätt 2014

Jur.dr vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2014

Universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2013-2014

Doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2011-2013

Hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011

Tf. hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010-2011

Jur.lic. vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2009

Tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt 2009-2010

Doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2005-2009

Tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt (Ängelholmsavdelningen) 2004-2005

Hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-2004

Tingsnotarie vid Lunds tingsrätt 2001-2003

Jur.kand. vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2001

Pågående projekt/medverkan i projekt

  • Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa / Judges Assessing the Independence of Judges. Historical Foundations and Practical Procedures in Facing the Threats against the Rule of Law in Europe  Se här.
  • Impartiality and Independence. A Comparative History of Judges’ Oaths of Office in Europe, se här.
  • Länderforschungsbericht (Schweden), Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung, inom ramen för projektet Aussergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung, se här.
  • History of European Insurance Law, lett av Phillip Hellwege, Augsburg.
  • Rättshistorisk utredning åt Förtjänstutredningen (Dir. 2019:76)

Ideella engagemang m.m.

Ordförande i Societas Heraldica Scandinavica, som är ett nordiskt heraldiskt sällskap som bl.a. ger ut Heraldisk Tidsskrift.

Ordförande i Svenska Vapenkollegiet, som är en av Svenska Heraldiska Föreningen och Heraldiska Samfundet inrättad kommitté, ställd under Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik överinseende, och vars uppgift är att granska och registrera nya släktvapen.

Ordförande i Societas Heraldica Lundensis, som bl.a. arbetar med en presentation av skånsk häradsheraldik.

Styrelseledamot i Sveriges Domareförbund.

Styrelseledamot i Sällskapet Heimdall.

Utmärkelser och ledamotskap i akademier m.m.

2021 Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj

2020 Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund 

2019 Académicien de l’Académie Internationale d’Héraldique.

2018 Korresponderande ledamot i Heraldiska Sällskapet i Finland

2016 Membre associé de l’Académie Internationale d’Héraldique.

2015 Stiftelsen Oscar II:s stipendium för den avhandling som ansetts bäst inom juridiska fakultetens område.