Om Martin Sunnqvist

Bakgrund

 • Universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2020-
 • Docent i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2019
 • Rådman i Malmö tingsrätt 2014-2020 (2016-2020 med tjänstledighet på deltid för att vara adjungerad universitetslektor i processrätt och rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet)
 • Tf. rådman i Helsingborgs tingsrätt 2014
 • Jur.dr vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2014
 • Universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2013-2014
 • Doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2011-2013
 • Hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011
 • Tf. hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010-2011
 • Jur.lic. vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2009
 • Tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt 2009-2010
 • Doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2005-2009
 • Tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt (Ängelholmsavdelningen) 2004-2005
 • Hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-2004
 • Tingsnotarie vid Lunds tingsrätt 2001-2003
 • Jur.kand. vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2001

Pågående projekt/medverkan i projekt

 • Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa / Judges Assessing the Independence of Judges. Historical Foundations and Practical Procedures in Facing the Threats against the Rule of Law in Europe  Se här.
 • Impartiality and Independence. A Comparative History of Judges’ Oaths of Office in Europe, se här.
 • Sedan januari 2021 Associated Researcher i projektet Ius Illuminatum.
 • Länderforschungsbericht (Schweden), Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung, inom ramen för projektet Aussergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung, se här.
 • History of European Insurance Law, lett av Phillip Hellwege, Augsburg.
 • Rättshistorisk utredning åt Förtjänstutredningen (Dir. 2019:76)

Ideella engagemang m.m.

Utmärkelser och ledamotskap i akademier m.m.