Om Martin Sunnqvist

Martin Sunnqvist

Martin Sunnqvist

Bakgrund

Rådman i Malmö tingsrätt, 1 september 2014-
(1 september 2016 – 31 augusti 2018 med nedsättning 10 % och på den tiden adjungerad universitetslektor i processrätt och rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet)

Tf. rådman i Helsingborgs tingsrätt, februari-september 2014

Jur.dr vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2014-

Universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2013-2014

Doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2011-2013

Hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011-

Tf. hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010-2011

Jur.lic. vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2009

Tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt 2009-10

Doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2005-2009

Tingsfiskal vid Helsingborgs tingsrätt (Ängelholmsavdelningen) 2004-05

Hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-

Tingsnotarie vid Lunds tingsrätt 2001-03

Jur.kand. vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet 2001

Pågående projekt/medverkan i projekt

  • Impartiality and Independence. A Comparative History of Judges’ Oaths of Office in Europe, se här.
  • Länderforschungsbericht (Schweden), Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung, inom ramen för projektet Aussergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung, se här.
  • History of European Insurance Law, lett av Phillip Hellwege, Augsburg.

Ideella engagemang m.m.

Vice ordförande och sekreterare i Societas Heraldica Scandinavica, som är ett nordiskt heraldiskt sällskap som bl.a. ger ut Heraldisk Tidsskrift.

Ordförande i Svenska Vapenkollegiet, som är en av Svenska Heraldiska Föreningen och Heraldiska Samfundet inrättad kommitté, ställd under Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik överinseende, och vars uppgift är att granska och registrera nya släktvapen.

Ordförande i Societas Heraldica Lundensis, som bl.a. arbetar med en presentation av skånsk häradsheraldik.

Styrelseledamot i Sveriges Domareförbund.

Styrelseledamot i Sällskapet Heimdall.

Utmärkelser m.m.

2016 Membre associé de l’Académie Internationale d’Héraldique.

2015 Stiftelsen Oscar II:s stipendium för den avhandling som ansetts bäst inom juridiska fakultetens område.