Publikationer och anföranden

Texter färdigställda för publicering eller under gransknings-/redigeringsprocess

Recension: Dieter Strauch: Schwedisches historisches Recht. Vier Einblicke ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit, Rechtsgeschichtliche Schriften, Bd. 33, Köln, Böhlau, 2022. För H/SOZ/KULT, Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften.

Artikel/kapitel: Domarens erfarenhet, människokännedom och rättskänsla. Från lagens straffskala till dom i det enskilda fallet i samling av texter från Omsorg om rättvisan: Domstolarna och domarrollen i en konstitutionell rättsstat. Hyllningssymposium för Johan Hirschfeldt, Stockholm, den 3 oktober 2022.

Artikel/kapitel: A judge must not be influenced by fear. Must a judge be brave? The duty of judges to defend judicial independence and the rule of law, Judges under Stress project, Oslo.

Bokkapitel: The Eye of the Law and the Scales of Justice: Law and Art in the Scania and Blekinge Court of Appeal 1821-1917 i Giovanni Rossi och Pietro Schirò, Law and Art in the 19th Century: Power in Images / Diritto e arte nel XIX secolo: il potere nelle immagini.

Bokkapitel: Rättslig symbolik i Skånska häradssigill i Sigill i Norden. Artiklar från konferens vid Riksarkivet i Stockholm den 28-29 oktober 2021.

Bokkapitel: Armorials, seals and the law of arms i Artikelsamling från 1st International Conference of the IUS ILLUMINATUM research team, online 22-25 september 2021.

Bokkapitel: The Swedish Orders of Knighthood: Alleged Restoration, Almost Revolutionary Reformation, and Restoration Again i Genealogica & Heraldica. XXXV International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, Cambridge 2022.

Publikationer, medverkan i media, m.m.

2023

Artikel: Heraldisk efterbildning och förväxlingsrisk i det rättsliga skyddet för statsvapen och statsemblem i Heraldisk Tidsskrift nr 127, marts 2023, s. 447-460.

Svenska Dagbladet ”Under strecket” 2023-01-30: Det är nytt med vårt nya ordenssystem.

Blogginlägg: Judges under Pressure, RWI Blog (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund).

2022

Bokkapitel: Heraldic and Other Symbols in the Seals of Swedish Judges of Appeal around 1700: Similarities and Differences Relating to Social Structures i Genealogica & Heraldica. XXXIV International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, Madrid 2021, Madrid: Ediciones Hidalguía, 2022, s. 567-583.

Medverkan i Sveriges Radio, P1, Studio Ett, den 22 december 2022: Vanliga svenskar kan få ordnar igen. Inslaget är vid 24.20 från början.

Gästredaktör för första delen (åtta artiklar) av Journal of Constitutional History/Giornale di Storia Costituzionale, nr 44, 2/2022, Rule of Law and Rechtsstaat. Historical and Procedural Perspectives / Rule of Law e Rechtsstaat. Prospettive storiche e procedurali. Dessa artiklar finns här.

  • Artikel: Martin Sunnqvist, Xavier Groussot, Lotta Maunsbach: Judges Assessing the Independence of Judges. Historical Foundations and Practical Procedures in Facing the Threats against the Rule of Law in Europe, s. 11-26. Länk.
  • Artikel: Martin Sunnqvist: The Rechtsstaat in a Substantive and a Formal Sense: Revisiting the Theory Development of the 1830s and 1840s, s. 81-92. Länk.

Replik på DN Debatt 2022-11-21: Problemet är att domstolarnas oberoende inte skyddas bättre.

Artikel: Impartiality and Independence of Judges: The Development in European Case LawNordic Journal of European Law, vol. 5, 2022, nr 1, s. 67-95. Open access.

Bok, tillsammans med Kjell Å Modéer: Lagens öga: Hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-2021, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2022, 555 s. Open access.

Bokkapitel: Rättsskyddsanspråk, rätt till domstolsprövning och rättegångskostnad, i Anna Wallerman Ghavanini och Sebastian Wejedal (red.), Access to justice i Skandinavien, Stockholm: Santérus förlag, 2022, s. 165-188.

Artikel: Taleändring efter utslag eller tredskodom i Svensk Juristtidning 2022 s. 23-39. Open access.

Poddavsnitt, med Anna Zemskova och Morten Kjærum, Från Lund till Bryssel, Avsnitt 5: How to protect democracy and strengthen the rule of law in the EU?

2021

Film, med Linda Fagerström: Hovrättens möbler och andra betydelsefulla saker, Hovrätten över Skåne och Blekinge:

Bokkapitel: Public entities responsible for court administration and supervision over judges i Wojciech Piątek (red.), Supervision over Courts and Judges. Insights into Selected Legal Systems. Dia-Logos, Studies in Philosophy and Social Sciences, vol. 30, Berlin: Peter Lang, 2021, s. 101-125.

Bokkapitel: Schweden-Finnland i Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung, bd 3, Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit, Cham: Springer, 2021, s. 679-689.

Artikel: ”Rättrådig Försiktig” (Om David Otto Franckes vapen) i Vapenbilden nr 127, september 2021, s. 11-12.

Bokkapitel: Coats of arms of Swedish royal dukes, 1557-2017 i Genealogica & Heraldica. Influence on Genalogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. XXXIInd International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, 2016, Glasgow 2021, s. 385-394.

Bokkapitel: Fire help (brandstod) and other types of fire insurance in Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), Essays on a Comparative History of Fire Insurance, Berlin: Duncker & Humblot, 2021, s. 91-107.

Medverkan i radio den 27 september 2021, Nordegren & Epstein i P1: Vem är värd medalj i Sverige? tillsammans med Björn von Sydow i anledning av SOU 2021:74.

Bok: ”Under konungens enskilda styrelse”. Statschefen, kungahuset, hovet och ordensväsendet i konstitutionellt och rättshistoriskt perspektiv, bilaga till SOU 2021:74, Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (open access).

Artikel: Heraldiken som historisk och genealogisk hjälpvetenskap, i Genos, årg. 92, 3/2021, s. 152-163.

Poddavsnitt, med Christian Dahlman: Rättegången mot Anckarström för mordet på Gustav III: Öppet fall Säsong 5, Avsnitt 1.

Artikel: ”Så vill Jag, till befrämjande af Eder önskan, härmedelst antaga förenämnde underdåniga anbud.” Avtal mellan konung och riksdag om hovets finansiering och dispositionen av slotten i Vetenskapssocietetens årsbok 2021, s. 111-127.

Bokkapitel: Provision for Widows in Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), Widows and the History of Insurance, Berlin: Duncker & Humblot, 2021, s. 95-118.

Bokkapitel: The Changing Role of Nordic Courts i Laura Ervo, Pia Letto-Vanamo och Anna Nylund (red.), Rethinking Nordic Courts, Cham: Springer, 2021, s. 167-183 (open access).

Film, med Elsa Trolle Önnerfors: Doctoral Conferment Ceremony (om doktorspromotionens insignier och symboler), Akademiintendenturen, Lunds universitet.

Poddavsnitt, med Christian Dahlman: Rättegången mot Quisling – en norsk Nürnbergprocess: Öppet fall Säsong 4, Avsnitt 1.

Bokkapitel: The rule of law as a criterion for Europe i Kjell Å Modéer (red.), Legal History. Reflecting the past and the present. Current perspectives for the future, Rättshistoriska studier band 29, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2021, s. 287-297.

2020

Bokkapitel: Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), Professional Guilds and the History of Insurance. A Comparative Analysis, Berlin: Duncker & Humblot, 2020, s. 123-132.

Bokkapitel: Domstolsliknande myndigheter och myndighetsliknande domstolar? Några idé- och begreppshistoriska gränsdragningsproblem i Claes Peterson (red.), Den svenska förvaltningsmodellen, Rättshistoriska studier band 28, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2020, s. 234-255.

Artikel: Uppkom heraldiken på grund av att den slutna hjälmen började användas? En översikt över aktuell forskning i Heraldisk tidsskrift bd 13, nr 121, 2020, s. 13-23.

2019

Bokkapitel: Wilhelm Sjögren och ”livets regel” i En mänsklig rättshistoria. Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg, Uppsala: Iustus 2019, s. 283-302.

Artikel: Skandinavisk Vapenrullas uppkomst och utveckling i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 120, 2019, s. 694-706.

Artikel: Fjällskura och karvskura i Vapenbilden nr 117, februari 2019, s. 4-5.

2018

Artikel med Henrik Wenander: En offentligrättslig korporation under Monarken? Svenska Aka-demien och kungen i juridiskt perspektiv i Statsvetenskaplig tidskrift nr 3-4/2018, s. 559-575.

Artikel: Översikt över de symboler nordiska akademier, universitet och högskolor använder i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 118, 2018, s. 496-508.

Artikel: Heraldiken som akademiskt ämne i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 118, 2018, s. 592-599.

Bokkapitel: Tontines in Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.),  The Past, Present, and Future of Tontines. A Seventeenth Century Financial Product and the Development of Life Insurance, Berlin: Duncker & Humblot, 2018, s. 153-166.

Artikel: Kampen för rättsstaten i Tidskriften Advokaten nr 7 2018.

Svenska Dagbladet ”Under strecket” 2018-09-18: Akademien är inte så privat som den tror

Bokkapitel: Scandinavia, i Phillip Hellwege (red.), A Comparative History of Insurance Law in Europe. A Research Agenda, Berlin: Duncker & Humblot, 2018, s. 199-222.

  • Recension finns här av Luisa Brunori i Revue historique de droit français et étranger, 2020. ”La cartographie réalisée par l’ouvrage se termine par l’élégante contribution de Martin Sunnqvist sur la Scandinavie …”

Antologi: Redaktör tillsammans med Kjell Å Modéer för Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures Regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2018.

2017

Artikel: Titulära svenska hertigars vapen från 1700-talet till nutiden i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 116, 2017, s. 327-343.

Recension: Olof Holm m.fl. (red.) Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645 i Släkt och Hävd 2017 nr 4 s. 254-255.

Bok: Praktiskt konstitutionellt dömande. En handbok, Lunds domarakademi, Lund 2017, 153 s.

Artikel: Blasonering av häroldsbilder i Heraldisk Tidsskrift, bd 12, nr 115, s. 231-235.

2016

Artikel: Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning i Svensk Juristtidning 2016 s. 821-880. Finns i fulltext här.

Artikel: Mord, prejudikattolkning och lagtolkning i Svensk Juristtidning 2016 s. 541-553. Finns i fulltext här.

Bokkapitel: Domarna som konstitutionella aktörer i Svensk Juristtidning 100 år, Uppsala 2016. Finns i fulltext här.

Bokkapitel: Komparativ europeisk försäkringsrättshistoria. Forskningsöversikt och probleminventering, i Vänbok till Mats Kumlien, Arbetslinjer och långa linjer, Uppsala: Iustus 2016, s. 69-81.

Artikel: Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål i Svensk Juristtidning 2016 s. 62-67. Finns i fulltext här.

2015

Bokkapitel: The Iconography of a Judicial Revolution. The Heraldic and Other Symbols in the Seals of the Swedish Seventeenth Century Courts of Appeal i Genealogica & Heraldica. Influence on Genalogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. XXXIst International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, Oslo 2015, s. 385-394.

Artikel: Seven Categories of Constitutional Critical Judging: An Interpretation of Nordic Case-Law i Journal of Constitutional History / Giornale di Storia Costituzionale, no 30, 2015/II, Constitutional Polymorphism. Historical paradigms and constitutional shapes/ Polimorfismo costituzionale. Paradigmi storici e modelli costituzionali, s. 141-153. Mer information om tidskriften här.

Bokkapitel, tillsammans med Sandra Friberg, Uppsala: Crime and Tort in Sweden: Theoretical Distinction, Practical Connection i Matthew Dyson (red.), Comparing Tort and Crime. Learning from across and within Legal Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Mer information hos förlaget här.

2014

Bokkapitel: Insignia of Independence or Subordination? The Iconography of the Seals of the Svea Court of Appeal i Mia Korpiola (red.), The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period – Historical Reinterpretations and New Perspectives, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2014, s. 355-394. Säljs här.

Artikel: ‘Klart-stöd’-doktrinens historia och dubbelförfarandeförbudets framtid, Europarättslig tidskrift 2014 s. 389-399.

Doktorsavhandling: Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2014. Säljs här. Recensioner:

2013

Artikel: Landskapsvapen i Göta hovrätts sigill, i Vapenbilden nr 94, 2013, s. 4-7.

2012

Antologi: Redaktör tillsammans med Kjell Å Modéer för Legal stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture, Köpenhamn 2012, Museum Tusculanums Forlag.

Artikel i antologin ovan: From Stone Circle to Transit Hall. Law and Art in the District Court Buildings in Ängelholm and Helsingborg, översättning av bearbetning av anförande vid Rättslig iscensättning: Visualisering – Medialisering – Ritualisering, 6-8 november 2006, Köpenhamn.

2011

Artikel: Domarnas oavhängighet och domarnas känsla av oavhängighet i Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2011, s. 35-51.

Antologibidrag: Loser Pays – But Only a Reasonable Amount, i Mathias Reimann (red.), Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 11, 2011, s. 267-273. Härmed sammanhör en National Report (International Academy of Comparative Law, XVIIIth International Congress, Washington, D.C., July 25-31, 2010) avseende Sverige, vilken finns här.

Artikel: Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott i Svensk juristtidning 2011 s. 495-516 (kommenterad av Magnus Ulväng på s. 1036-1049 ,ed ett avslutande replikskifte mellan Ulväng och mig i Svensk juristtidning 2012 s. 58-63).

Artikel: Competing Sources of Law and the Adjudicative Power. Advantages of Nordic Law in a European Context and the Need of Comparative and Historical Research and Teaching, bearbetning av anförande vid symposiet How to Teach European Comparative Legal History, Lund 19-20 augusti 2009, i Kjell Å Modéer och Per Nilsén, red., How to Teach European Comparative Legal History, Lund 2011, s. 71-76.

Artikel: Skydd för person- och släktvapen. Om inarbetning och förväxlingsbarhet, bearbetning av anförande vid 5. Nordiska Heraldikkonferensen, Kungl. Slottet, Stockholm 2009. Heraldisk Tidsskrift bd 11 nr 103, mars 2011, s. 128-136.

Recension: Gernot Kocher, Heiner Lück och Clausdieter Schott (utg.): SIGNA IURIS. Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, vol. 1-6, Halle an der Saale: Peter Junkermann Verlag, 2008-10. Heraldisk Tidsskrift bd 11 nr 103, mars 2011, s. 141-143.

2010

Antologi: Redaktör tillsammans med Kjell Å Modéer för 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap, Köpenhamn 2010, Museum Tusculanums Forlag.

Rättsfallsanalys: Allmän domstols officialprövning, materiella processledning och upplysande verksamhet i konsumenttvister. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2010-11 nr 1 s. 162-170.

Artikel: Domstolsvapen i Skåneland. Heraldisk Tidsskrift, vol. 11, nr 201, s. 23-28.

Folder, tillsammans med Christer Lundh: Hovrätten över Skåne och Blekinge. Några viktiga årtal, Malmö 2010, klicka här.

2009

Licentiatavhandling: Domaren, lagen och makten. Lagprövning och förmedlande lagtolkning i nordiska hierarkiska rättsordningar 1800-1940. Godkänt licentiatseminarium den 19 maj 2009. Publicerad i omarbetat skick inom ramen för doktorsavhandlingen, se under år 2014 ovan.

2008

Artikel: Heraldry in Swedish State Propaganda. The Examples of Military, Court and Church Heraldry in Symbolic Splendour and in Brand Management, bearbetning av anförande vid The 27th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, 21-26 augusti 2006, St. Andrews, Skottland.

Artikel: I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning i Svensk juristtidning 2008 s. 645-656.

Artikel: Domareden och dess religiösa inslag, bearbetning av anförande vid Rätt, religion och politik. Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg, 24 oktober 2003, Uppsala, publicerat i Rätt, religion och politik. Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg, Institutet för Rättshistorisk Forskning, Serien III, Rättshistoriska skrifter, Nionde bandet, Stockholm 2008, s. 85-113.

2007

Artikel: “Nec amore nec odio.” Domaredens tänkbara inspirationskällor, Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser 7:2007, Jag sträcker mig in i framtiden, Nyårsbok 2007/2008, s. 81-98.

Artikel: Det bevisade eller sanningen? Det lagliga eller rätten?  Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser 6:2007, Det Kjell Åkiska, En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007, s. 96-100.

Artikel: En ny gren av ätten Lagerbielke, Släktforskarnas årsbok 2007 s. 207-216.

2006

Artikel: Från domarring till transithall – Vem inreder rättens rum?, bearbetning av anförande vid Rättslig iscensättning: Visualisering – Medialisering – Ritualisering, 6-8 november 2006, Köpenhamn, publicerat i Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser 5:2006, Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap, Julbok 2006, s. 101-113.

Debattartikel: Domarlönerna ur konstitutionellt perspektiv, Tidskrift för Sveriges Domareförbund, 3/2006, s. 9-10.

Debattartikel: Domstolarnas vapen i ny profil, Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2006, s. 13-14.

2005

Rättsfallsanalys: Trafikförsäkringsavgift, skälighet och domstolsprövning, Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2005-06 nr 2 s. 417-423.

2003

Recension: Maurice Keen: Origins of the English Gentleman, Heraldisk Tidsskrift vol. 9, nr 88, oktober 2003.

Landrapport: Victim Protection in Criminal Proceedings Legislation: A pan-European Comparison. Country Report: Sweden; tillgänglig här. En sammanfattande komparation finns i Matthias Koller: Mediation of Conflicts and Reparation of Damages in Criminal Law Practice in Europe – Final Report on the Goettingen Regional Court’s Project Victim Protection in Criminal Proceedings Legislation: A pan-European Comparison, i 13 Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just. 179 (2005).

2002

Artikel: Succession of Names and Arms: Agnatic or Not? Some Comments to the Historical and Present, German and Swedish Law, XXV International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Baile Átha Cliath/Dublin 2002, Proceedings (CD-rom).

2001

Recension: Osvaldo Cavallar, Susanne Degenring & Julius Kirshner: A Grammar of Signs. Bartolo Da Sassoferrato’s Tract on Insignia and Coats of Arms, Heraldisk Tidsskrift bd. 9, nr 83, mars 2001.

Examensarbete, publicerat: Släktvapenrätt – en jämförande studie av den historiska och nutida, engelska, tyska och svenska rättsliga regleringen av släktvapen och dess förhållande till varumärkesrätten, Lund 2001.

Opublicerade anföranden, granskningsuppdrag, medverkan i media m.m.

2023

2023-04-21 moderator för diskussion om filmen Judges under Pressure, Sveriges Domareförbunds årsmöte.

2023-04-20 ”The Role of the Judge in Times of Crisis”, högre seminarium i rättshistoria,
State of Exception and Democratic Self Defense, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

2023-04-13 ”Rättsstaten och domstolarnas oberoende”, Domarseminarium, Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping.

2023-03-27 ”A judge may not be influenced by fear. Must a judge be brave? plenaranförande vid Civil Law School for Judges, Ministry of Justice, Slovenia.

2023-03-06 ”A judge may not be influenced by fear. Must a judge be brave? plenaranförande vid Civil Law School for Judges, Ministry of Justice, Slovenia.

2023-02-26 Medverkan i Sveriges Radio P1 Godmorgon världen om ordensväsendets återupplivande, ca 57 minuter in i programmet.

2023-02-23 ”Lunds universitets medaljer”, tillsammans med fil. dr Ylva Haidenthaller, föredrag vid Lunds universitetshistoriska sällskap

2023-01-23 resp. 2023-02-06: ”Den kungliga dispositionsrätten – och några speciella frågor om förhållandet mellan äganderätt, överlåtelseinskränkningar och nyttjanderätt”, gästföreläsning och seminarium, LTH Fastighetsvetenskap.

2023-02-01 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2022

2022-11-29 ”Det svenske ordensvæsen – tilblivelse, dvale, reform”, Dansk Heraldisk Selskabs foredragsrække.

2022-11-26 ”Nämndemannen och domarrollen”, Nämndemännens riksförbund, region-/förbundsmöte i Malmö.

2022-11-21–22 ”Procedures for Protecting the Rule of Law”, arrangör av workshop i Lund inom projektet ”Judges Assessing the Independence of Judges”, med anföranden ”From Copenhagen Criteria to Budget Conditionality. The Development of the Rule of Law in EU Law” och ”Retrofuturism or Real Hope for the Future?”

2022-11-17 ”Must a judge, who may not be influenced by fear, be brave?”, avslutande konferens 2022-11-16–18 inom projektet ”Judges under Stress – the Breaking Point of Judicial Institutions”, Universitetet i Oslo.

2022-11-12 ”The Eye of the Law and the Scales of Justice: Law and Art in the Scania and Blekinge Court of Appeal 1821-1917”, konferensen ”Law and Art in the 19th Century: Power in Images / Diritto e arte nel XIX secolo: il potere nelle immagini”, Università di Verona, 2022-11-10–12.

2022-10-30 ”Instiftandet av tre riddarordnar 1748–51 och debatten på Riddarhuset” och ”Bakgrunden till att riddarordnarna lades vilande på 1970-talet”, Riddarordnar och medaljer – belöningssystemets moderna återkomst. Riddarhussymposium, Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Riddarhuset.

2022-10-28 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2022-10-03 ”Domarens erfarenhet, människokännedom och rättskänsla. Från lagens straffskala till dom i det enskilda fallet”, vid symposiet ”Omsorg om rättvisan. Hyllningssymposium för Johan Hirschfeldt”, Institutet för Rättshistorisk Forskning.

2022-06-23 ”Judges oaths and professional ethics”, European Society for Comparative Legal History Biennial Conference, Lisbon, 2022-06-22–24.

2022-06-01 ”Vad kan lätt förväxlas med en statssymbol? Omfattningen av statssymbolernas rättsliga skydd”, seminariet I statsheraldikerns värld, Riksarkivet.

2022-05-20 Presentation av ”Lagens öga” för DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel samt för hovrättens personal och inbjudna gäster, tillsammans med Kjell Å Modéer.

2022-01-31 resp. 2022-03-01: ”Den kungliga dispositionsrätten – och några speciella frågor om förhållandet mellan äganderätt, överlåtelseinskränkningar och nyttjanderätt”, gästföreläsning och seminarium, LTH Fastighetsvetenskap.

2022-01-26 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2021

2021-12-17 ”Kungen och den offentliga rätten”, Offentligrättsligt seminarium, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

2021-12-14 ”Under Konungens enskilda styrelse”, Kungl. hovstaterna, Stockholm.

2021-11-11 ”National Swedish Legal History”, PhD Course “Legal History for PhD Students in Law” (7,5 ECTS) Uppsala University / Olin Foundation for Legal History, med Elsa Trolle Önnerfors

2021-10-05 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2021-09-05 ”Ätten och rätten – det adliga släktbegreppet”, Genealogiskt symposium ”Lag och rätt”, Riddarhuset och Genealogiska föreningen.

2021-09-02: granskare vid mittseminarium betr. Julia Björveruds avhandling Offentlighetsprincipen i historisk belysning, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (tillsammans med Bengt Lundell).

2021-05-28 ”Hovrättens historia – en introduktion”, Hovrätten över Skåne och Blekinge.

2021-05-26 ”Heraldry and other symbols in Nordic medieval legal manuscripts”, Ius Illuminatum, 2nd cycle of international and interdisciplinary webinars, Heraldry in traveling European legal manuscripts. Föredraget är inspelat och finns här.

2021-05-19 ”Rätten till domstolsprövning”, Förvaltningsprocesslagen 50 år, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2021-05-10 granskare vid mittseminarium betr. Alexander Hardenbergers avhandling Åberopsbördans fördelning i avtalstvister, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (tillsammans med Niklas Arvidsson).

2021-05-07 ”Not for fear, nor love, nor hate… Independence and impartiality in judicial oaths of office”, Comparative Law Workshop 2021. Law in Transmission: The Movement of Practices, Texts and Concepts across Time and Space, c. 400-1500, 2021-05-05–07, CLCLCL Project.

2021-05-05 ”Independence and impartiality of the judge in a historical and comparative perspective”. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri Cultura e formazione delle professioni legali. Una riflessione sull’indipendenza del giudice e dell’avvocato tra storia e attualità, organizzato nell’ambito dei corsi di Ordinamento giudiziario (prof. Chiara Spaccapelo) e Storia delle professioni legali (prof. Raffaella Bianchi Riva).

2021-04-21 ”Domarrollen i ett europeiskt och historiskt perspektiv”, Domarrollsseminarium för erfarna domare, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2021-03-11—12, ”Rättvis rättegång – Equality of arms”. Europarättsutbildning, Åklagarmyndigheten, Stockholm.

2021-01-27 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Sveriges Domstolar.

2020

2020-10-21 Moderator för JiA-debatten (vid Juridiska Föreningens arbetsmarknadsdagar)

2019

2019-11-10 ”Utvecklingen av de svenska adliga rangkronorna”, Riddarhussymposium: Riddarhusets vapensköldar i nytt ljus.

2019-10-28 granskare vid mittseminarium betr. Kristian Gustafssons avhandling Barnets bästa när det förlorar sitt hem, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (tillsammans med Lena Wahlberg).

2019-10-15 granskare vid slutseminarium betr. Gunnar Brolins avhandling Högsta domsmakten före Högsta domstolen, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

2019-10-11 ”Rättsstatens utmaningar”, föredrag vid möte för Sveriges kammarrättspresidenter och lagmän vid de allmänna förvaltningsdomstolarna 2019-10-10—11, Göteborg.

2019-10-05 ”Juridiken kring Svenska akademien”, Juridikens dag, Juridicum, Lund.

2019-09-26 ”Cum veritate et legum observatione? – The Oath of Judges in Ancient Rome”, anförande vid Spaces of Ro­man Con­sti­tu­tion­al­ism 26.-28.9.2019, Helsingfors universitet.

2019-09-19 ”The development of the Swedish symbols of rank 1561-1762”, Heraldic Hierarchies: Identities, Status and State Intervention in Early Modern Heraldry, Colloquium of the International Academy of Heraldry, 2019-09-18—21, Antwerpen.

2019-08-21 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Stockholm.

2019-06-14 ”Domarens konstitutionella betydelse och roll”, föredrag vid möte för yngre domare knutna till  Kammarrätten i Göteborg.

2019-04-10 ”National Swedish Legal History”, PhD Course “Legal History for PhD Students in Law” (7,5 ECTS) Uppsala University / Olin Foundation for Legal History, med Elsa Trolle Önnerfors

2019-04-04 ”Domarens konstitutionella betydelse och roll”, Hovrättens för Västra Sverige domarinternat, Göteborg.

2019-04-02—03 ”Processrättsdagar”, Domstolsakademin, Stockholm (om jura novit curia och parternas rätt att argumentera i rättsfrågor).

2019-03-28—29 ”Europarättsseminarium”, Åklagarmyndigheten, Stockholm (om rätten till en rättvis rättegång).

2019-03-06 ”Domarens konstitutionella ställning och roll”, Domarrollen A, Domstolsakademin, Stockholm.

2018

2018-11-15 ”Transnational Perspectives in Legal Education: Collaboration in
Teaching concerning the Ethics of Lawyers”, tillsammans med Raffaella Bianchi Riva, vid The Future of Legal Education. A LERU Law Schools Pedagogical Workshop, 14-15 november 2018, Lund.

2018-11-07 ”The Oaths of Judges in the Middle Ages. Sources and Comparisons”, föredrag vid seminarium inom Seminari Storico Giuridici di Roma Tre, Università degli Studi Roma Tre, Rom.

2018-11-06 ”Independence and Impartiality of the Judge in the 19th and 20th Centuries”. Föreläsning för rättshistoriestudenterna vid Università degli studi di Milano.

2018-10-06 ”Nämndemannasystemet – historia och framtidsutsikter”, Juridikens dag, Juridicum, Lund.

2018-06-29 ”The “Rule of Life”. The Functions of Legislation and Adjudication according to Wilhelm Sjögren in a Comparative Historical Context”. Anförande vid Laws Across Codes and Laws Decoded. 5th Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History, Paris, 28 – 30 June 2018.

2018-04-09 ”Contextual or Literal Approach in Swedish Interpretation of Contracts?” vid workshopen Contract Interpretation: A Comparative Discussion, Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU).

2018-03-05 ”Straffrättsliga nyheter under 2018”. Föreläsning vid Försvararkollegiet i Malmö/Lund.

2017

2017-12-06 ”Svenska domstolars hantering av normkonflikter”. Europarätt ur ett mark- och miljörättsligt perspektiv, Domstolsakademin, Göteborg.

2017-11-30 ”Nec amore nec odio, nec prece nec precio. Innocent III and the importance of impartiality in judicial oaths of office”. Anförande vid konferensen Justice and Judicial Process, Universidad Católica de Murcia, 29 november – 1 december 2017.

2017-10-14 ”Domarens olika roller”, Juridikens dag, Juridicum, Lund.

2017-09-14 ”Europeiska rättsäkerhetsgarantier i det praktiska dömandet”, Europarättsdag 2017, Domstolsakademin, Göteborg.

2017-05-27 ”Vapen, sigill och logotyper: En översikt över de symboler nordiska universitet använder”, Nionde nordiska heraldiska konferensen Heraldik och ceremonier vid akademin –Universitetens och studenternas symbolvärld, 25-28 maj 2017.

2017-05-11—12, ”EKMR och dess ställning i förhållande till nationell rätt” samt ”Equality of arms”. Europarättsutbildning, Åklagarmyndigheten, Stockholm.

2017-04-24 ”Lorenzo Tonti, Poul Klingenberg och en försäkringsrättslig innovation vid mitten av 1600-talet”, Det tredje nordiska rättshistorikermötet i Köpenhamn 24-25 april 2017.

2017-04-17 ”Wilhelm Sjögren och ’livets regel’”, Jus aequum et bonum. En mänsklig rättshistoria. Symposium till Carl Gustaf Spangenberg, Uppsala.

2017-03-23 ”Praktiskt konstitutionellt dömande”. Heldagsseminarium, Lunds domarakademi, Lund.

2016

2016-11-02 seminarium om min avhandling i juridiska institutionens seminarieserie i rättsvetenskapliga teoriämnen, Göteborgs universitet.

2016-11-01 granskare vid slutseminarium betr. Henrik Bellanders avhandling Rättegångskostnader. Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (tillsammans med Eva Storskrubb).

2016-04-20 ”Scalia and Interpretation” (tillsammans med Martina Axmin), Zeitgeist-seminarium, Juridicum, Lund.

2016-04-07—08 ”EKMR och dess ställning i förhållande till nationell rätt” samt ”Equality of arms”. Europarättsutbildning, Åklagarmyndigheten, Stockholm.

2015

2015-11-26—27, 2015-12-16—17 ”EKMR och dess ställning i förhållande till nationell rätt” samt ”Equality of arms”. Erfarenhetsseminarium, Åklagarmyndigheten, Internationella åklagarkamrarna, Stockholm.

2014

2014-12-03 ”Straffvärde, art, påföljdsval” samt ”Rollfördelningen mellan advokater och domare i domstol”. Utbildning, advokatsamfundets södra avdelning, Malmö.

2014-10-08 Domstolarna i regeringsformen, Regeringsformen 40 år, Offentligrättsligt seminarium, Lund.

2014-10-02 Konstitutionellt kritiskt dömande: Praktisk tillämpning av fri- och rättighetsskyddets högtflygande principer, Anförande med paneldebatt, Nordvästra Skånes Juristförening, Helsingborg.

2013

Lagstiftarlojalitet eller konstitutionellt kritiskt dömande? Ändrade domarattityder i Norden 1800-2000, Nordiska rättshistorikerdagarna, Uppsala 24-26 april 2013.

Regional heraldik: Skåne, Halland och Blekinge efter år 1658, Folkeuniversitetet København, 16 april 2013.

Judging Probabilities. Historical and Practical Perspectives, Workshop: Quantitative Methods in the Legal Evaluation of Evidence – challenges and prospects, Lund 10 april 2013.

2009

Souveränität des Grundgesetzes oder des Monarchen? Deutsche und Amerikanische Inspiration im Norden des 19. Jahrhunderts, Seminarium med rättshistorikerna i Halle, 14 – 17 juni, 2009.

Judicial review between constitutional supremacy and popular sovereignty. Historical reflections on the 2008 proposal for constitutional amendments in Sweden, Law in the North, within Europe – and in a Global context. Summaries & Reflexions. Workshop – Wissenschaftskolleg, Berlin, January 29 – 30, 2009.

Hvordan er slægts- og personvåbener beskyttet i dag? Folkeuniversitetet København.

2008

Das Verhältnis der Nordischen Richter zu Gesetz und Grundgesetz, Sommerkurs für Europäische Rechtsgeschichte, 6-11 juli 2008, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main.

2007

Four Timelines: Nordic Discussions about Judicial Review 1809-1930, REUNA Workshop 7: Legal History beyond the Edge of Europe – 2-4 December 2007, Copenhagen.

Populärvetenskapligt föredrag: Den heraldiska känneteckensrättens uppkomst och nutida tillämpning, Seniorakademin Landskrona.