Skall domstolen hjälpa konsumenter?

Den 17 december 2009 meddelade EU-domstolen en dom, som kan verka ställa stora krav på nationella – bland annat svenska – domare att hjälpa konsumenter att komma till sin rätt (mål C-227/08).

EU-domstolens dom är emellertid ganska motsägelsefull. Att vi domare måste bli mer aktiva är nog klart, men hur mycket mer?

Detta analyserar jag i en artikel som kommer i Juridisk Tidskrift i dagarna: Allmän domstols officialprövning, materiella processledning och upplysande verksamhet i konsumenttvister. JT 2010-11 nr 1 s. 162-170.

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Artikel, Civilrätt, Processrätt, Rättsfallskommentar. Bokmärk permalänken.