Ny antologi: 1968 och därefter

Äntligen. Kjell Å Modéer och jag har i dagarna kommit ut med en av oss redigerad antologi – 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap – Museum Tusculanums Forlag. Boken är baserad på ett symposium som hölls i Lund 2005 och innehåller bidrag från ett antal nordiska rättsvetenskapsmän och -kvinnor verksamma kring 1968.

Med förlagets ord: ”Nordiske seniorforskere beskriver her i en selvbiografisk form det retskulturelle klima i Norden i årene omkring 1968, sådan som de selv oplevede det. Bogens bidrag er derfor meget personlige og viser hvordan de relevante aktører forholdt sig til eksempelvis retsdogmatik og retspositivisme – hvordan de tænkte, levede og reagerede.”

Om man får säga det själv som medredaktör är hela boken synnerligen intressant om man vill förstå rättsvetenskapens utveckling i Norden under 1900-talets andra hälft. Några rader av Henrik Zahle vill jag dock särskilt återge – där bränner det till: ”Marxistisk retsteori har det fællesskab med liberal menneskerettighedsteori, at de (i nogle udlægninger) begge bygger på et universalistisk grundlag – menneskeretten gælder alle mennesker, og menneskenes ‘objektive’ interesse er almen. Ved at bygge på menneskerettighederne er det blevet muligt at danne alliance med liberale retsforståelser, en alliance, der er ganske stærk i f.eks. domstolene, hvor ‘statskritikken’ kan bygge på både et socialt og et liberalt funderet grundlag. Men standpunktet fremtræder som regel (og er nok som regel også tænkt) som en umiddelbar implementering af individuelle nationale og især europæiske menneskerettigheder.” (s. 84-85, noter uteslutna)

Två antologier till inom samma projekt är under utgivning: Legal Staging. Visualisation, Medialisation, Ritualisation och Beyond Nordic Legal Modernity.

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria, Straffrätt. Bokmärk permalänken.