Författararkiv: Martin Sunnqvist

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria

”När diktaturen är ett faktum är revolutionen en plikt”

Pascal Mercier – eller Peter Bieri – har skrivit den läsvärda boken Nattåg till Lissabon. Se om boken t.ex. här. Bland mycket annat finns en underliggande – och emellanåt uttrycklig – problematisering av de etiska överväganden som domare, läkare och … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt | Lämna en kommentar

Legalitetsprincipen – eller hur svårt får det vara att ta reda på vad som gäller?

Högsta domstolen klargjorde i en dom den 23 mars 2012 en detalj i straffrättens legalitetsprincip. ”Detalj” förresten – det är samma detalj som har fått otaliga fortkörningar att vara lagliga i ett antal domstolsavgöranden under senare tid. Det är på … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt | Lämna en kommentar

Juristdomarnas förhållande till andra experters kunskap

Professorerna i rättssociologi Håkan Hydén och Karsten Åström har här pläderat för ett ökat inslag av rättssociologi i juristutbildningen. Det finns ett uttalande i debattartikeln som jag särskilt måste reagera mot: ”Det är uppenbart att juristdomarna inte i tillräckligt stor utsträckning förstår … Läs mer

Publicerat i Domstol, Juridisk metod, Processrätt | Lämna en kommentar

Nya publikationer

Artikel: Domarnas oavhängighet och domarnas känsla av oavhängighet i Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2011, s. 35-51. Antologibidrag: Loser Pays – But Only a Reasonable Amount, i Mathias Reimann (red.), Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, Ius Gentium: Comparative Perspectives … Läs mer

Publicerat i Artikel, Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt | Lämna en kommentar

Riksrevisorn, rättskedjan och domstolarnas oavhängighet

Riksrevisorn Jan Landahl har i SvD kritiserat bristande samordning mellan polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Han åberopar flitigt begreppet rättskedjan, som jag här har ansett helt bör undvikas. Att det finns behov av samordning av praktisk art är en sak. Men att … Läs mer

Publicerat i Domstol | Lämna en kommentar

Uppsåt vid rus, och domstolarnas rättsbildande makt

Högsta domstolens avgörande den 16 september i år, i mål B 2130-11, handlade om uppsåtsbedömningen vid rus. Domen finns här. Den historiska bakgrunden (se härtill uppsatser av Jägerskiöld och Strahl i Svensk juristtidning 1965) finns i en gammal bestämmelse om att gärningsmannens … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättsfallskommentar | Lämna en kommentar

Konstruktiv och dekonstruktiv rättsvetenskap – eller frihet från båda

‘Den konstruktiva riktningen’ kallas ibland (t.ex. i Lars Björnes verk i fyra band om den nordiska rättsvetenskapens historia) 1800-talets begreppsjurisprudens. Det var en vetenskaplig inriktning som försökte bygga upp rätten som ett heltäckande system av principer och begrepp. En positiv … Läs mer

Publicerat i Juridisk metod, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Niqab i rättssalen?

I flera media har rapporterats att en domare i Göteborgs tingsrätt inte har tillåtit några kvinnor i niqab – slöja som täcker ansiktet utom ögonen – att närvara som åhörare i en rättssal. Se SvD, DN, GT. Skälet var, enligt ett citat i SvD, att … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Människorättsskepticism eller människorättsimperialism?

Mina bloggande juristkollegor har lyft fram två domar som var och en på sitt sätt ger perspektiv åt domarens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Detta är ingen rättsvetenskaplig framställning utan ytterligare ett blogginlägg, och jag tar mig därför friheten att med … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Tingsrätterna som författningsdomstol! Men något saknas.

Den 22 augusti skrev Henrik von Sydow krönikan Varje tingsrätt en författningsdomstol på Dagens Juridik. Jag håller med om vad han skriver. Grundlagsändringarna från i år gör utrymmet större för domstolarna att underkänna grundlagsstridig lagstiftning. Av stor vikt är att … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt, Straffrätt | Lämna en kommentar