Författararkiv: Martin Sunnqvist

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria

Omskärelse och avvägning mellan rättigheter

I slutet av juni meddelade Landgericht Köln en dom där domstolen fann att omskärelse kunde bestraffas som misshandel. Barnets rätt till skydd mot kroppsliga ingrepp vägde över föräldrarnas religionsfrihet. Detta är en fråga där två friheter står mot varandra, och där … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt | Lämna en kommentar

Det verkar som om dubbelbestraffningen trots allt strider mot EKMR

Generaladvokaten Pedro Cruz Villalón har nu lämnat ett förslag till hur EU-domstolen bör bedöma Haparanda tingsrätts frågor om de svenska skattetilläggen. Se här. (Mina tidigare inlägg i ämnet finns här och här.) Generaladvokaten anser i första hand att EU-domstolen inte … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättsfallskommentar | 1 kommentar

Ny bok: Rättens visualisering

Se här. Legal stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture, Köpenhamn 2012, Museum Tusculanums Forlag. I. Introduction Kjell Å Modéer: Visualization of a Nordic Legal Modernity: From August Strindberg to Lars von Trier … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”När diktaturen är ett faktum är revolutionen en plikt”

Pascal Mercier – eller Peter Bieri – har skrivit den läsvärda boken Nattåg till Lissabon. Se om boken t.ex. här. Bland mycket annat finns en underliggande – och emellanåt uttrycklig – problematisering av de etiska överväganden som domare, läkare och … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt | Lämna en kommentar

Legalitetsprincipen – eller hur svårt får det vara att ta reda på vad som gäller?

Högsta domstolen klargjorde i en dom den 23 mars 2012 en detalj i straffrättens legalitetsprincip. ”Detalj” förresten – det är samma detalj som har fått otaliga fortkörningar att vara lagliga i ett antal domstolsavgöranden under senare tid. Det är på … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt | Lämna en kommentar

Juristdomarnas förhållande till andra experters kunskap

Professorerna i rättssociologi Håkan Hydén och Karsten Åström har här pläderat för ett ökat inslag av rättssociologi i juristutbildningen. Det finns ett uttalande i debattartikeln som jag särskilt måste reagera mot: ”Det är uppenbart att juristdomarna inte i tillräckligt stor utsträckning förstår … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Juridisk metod, Processrätt | Lämna en kommentar

Nya publikationer

Artikel: Domarnas oavhängighet och domarnas känsla av oavhängighet i Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2011, s. 35-51. Antologibidrag: Loser Pays – But Only a Reasonable Amount, i Mathias Reimann (red.), Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, Ius Gentium: Comparative Perspectives … Fortsätt läsa

Publicerat i Artikel, Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt | Lämna en kommentar

Riksrevisorn, rättskedjan och domstolarnas oavhängighet

Riksrevisorn Jan Landahl har i SvD kritiserat bristande samordning mellan polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Han åberopar flitigt begreppet rättskedjan, som jag här har ansett helt bör undvikas. Att det finns behov av samordning av praktisk art är en sak. Men att … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol | Lämna en kommentar

Uppsåt vid rus, och domstolarnas rättsbildande makt

Högsta domstolens avgörande den 16 september i år, i mål B 2130-11, handlade om uppsåtsbedömningen vid rus. Domen finns här. Den historiska bakgrunden (se härtill uppsatser av Jägerskiöld och Strahl i Svensk juristtidning 1965) finns i en gammal bestämmelse om att gärningsmannens … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättsfallskommentar | Lämna en kommentar

Konstruktiv och dekonstruktiv rättsvetenskap – eller frihet från båda

‘Den konstruktiva riktningen’ kallas ibland (t.ex. i Lars Björnes verk i fyra band om den nordiska rättsvetenskapens historia) 1800-talets begreppsjurisprudens. Det var en vetenskaplig inriktning som försökte bygga upp rätten som ett heltäckande system av principer och begrepp. En positiv … Fortsätt läsa

Publicerat i Juridisk metod, Rättshistoria | Lämna en kommentar