Juristdomarnas förhållande till andra experters kunskap

Professorerna i rättssociologi Håkan Hydén och Karsten Åström har här pläderat för ett ökat inslag av rättssociologi i juristutbildningen. Det finns ett uttalande i debattartikeln som jag särskilt måste reagera mot:

”Det är uppenbart att juristdomarna inte i tillräckligt stor utsträckning förstår att de behöver använda sig av andra experters kunskap.”

Detta förstår säkerligen de flesta av oss juristdomare. Men det är inte, som Hydén och Åström verkar tycka, särskilt lämpligt att vi som domare konsulterar olika experter på egen hand. För det första bör det ske i rättssalen, så att parterna kan ta del av och bemöta det som experterna säger. För det andra bör parterna ha inflytande på vilka experter som får uttala sig. För det tredje är det mycket sällan som det finns entydig, säker expertkunskap – ofta har två experter diametralt motsatt uppfattning. Det blir då ändå domarens uppgift att avgöra vad som är bevisat, men utfrån ett både djupare och bredare beslutsunderlag än om inga experter hade förekommit.

Så slutsatsen är – åklagare och försvarare, kärande och svarande, åberopa gärna experter, så skall nog vi domare ta till oss deras kunskap och värdera det de säger. Men klaga inte på att vi domare inte tar till oss expertkunskap som ingen part lagt fram i målet.

Se till fortsatt debatt ett inlägg av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll här och ett svar från Hydén och Åström här.

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Domstol, Juridisk metod, Processrätt. Bokmärk permalänken.