Omskärelse och avvägning mellan rättigheter

I slutet av juni meddelade Landgericht Köln en dom där domstolen fann att omskärelse kunde bestraffas som misshandel. Barnets rätt till skydd mot kroppsliga ingrepp vägde över föräldrarnas religionsfrihet.

Detta är en fråga där två friheter står mot varandra, och där det inte finns några enkla svar. Debatten om vilken frihet som väger tyngst är nu intensiv i tyska media. Det talas om lagstiftning, men samtidigt finns en insikt om att vilken lag som än stiftas kommer den att prövas i författningsdomstolen i Karlsruhe och/eller Europadomstolen i Strasbourg.

Hade det bara varit fråga om ett nypåkommet, ur medicinsk synpunkt onödigt, ingrepp, hade saken varit klar: det hade varit straffbart som misshandel. Men här ligger också tusenåriga, symboliskt oerhört viktiga, traditioner i vågskålen. Och en fråga är särskilt svårlöst: i vilken utsträckning ärvs religionstillhörighet?

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt. Bokmärk permalänken.