Riksrevisorn, rättskedjan och domstolarnas oavhängighet

Riksrevisorn Jan Landahl har i SvD kritiserat bristande samordning mellan polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Han åberopar flitigt begreppet rättskedjan, som jag här har ansett helt bör undvikas.

Att det finns behov av samordning av praktisk art är en sak. Men att säga att ”Regeringen och myndigheterna [—] måste [—] förbättra sin styrning så att den blir mer långsiktig, tydlig och tar ett helhetsgrepp på rättskedjan” visar att riksrevisorn inte har uppmärksammat domstolarnas konstitutionella ställning. Han har inte heller uppmärksammat att processen inför domstol skall vara en jämbördig process mellan två likvärdiga parter. Förbättrad samordning av praktisk art kan inte diskuteras utan att domstolarnas särskilda uppgift uppmärksammas.

 

 

Om Martin Sunnqvist

Docent i rättshistoria
Detta inlägg publicerades i Domstol. Bokmärk permalänken.