Kategoriarkiv: Processrätt

Juristdomarnas förhållande till andra experters kunskap

Professorerna i rättssociologi Håkan Hydén och Karsten Åström har här pläderat för ett ökat inslag av rättssociologi i juristutbildningen. Det finns ett uttalande i debattartikeln som jag särskilt måste reagera mot: ”Det är uppenbart att juristdomarna inte i tillräckligt stor utsträckning förstår … Läs mer

Publicerat i Domstol, Juridisk metod, Processrätt

Nya publikationer

Artikel: Domarnas oavhängighet och domarnas känsla av oavhängighet i Tidskrift för Sveriges domareförbund, 2/2011, s. 35-51. Antologibidrag: Loser Pays – But Only a Reasonable Amount, i Mathias Reimann (red.), Cost and Fee Allocation in Civil Procedure, Ius Gentium: Comparative Perspectives … Läs mer

Publicerat i Artikel, Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt

Uppsåt vid rus, och domstolarnas rättsbildande makt

Högsta domstolens avgörande den 16 september i år, i mål B 2130-11, handlade om uppsåtsbedömningen vid rus. Domen finns här. Den historiska bakgrunden (se härtill uppsatser av Jägerskiöld och Strahl i Svensk juristtidning 1965) finns i en gammal bestämmelse om att gärningsmannens … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Processrätt, Rättsfallskommentar

Niqab i rättssalen?

I flera media har rapporterats att en domare i Göteborgs tingsrätt inte har tillåtit några kvinnor i niqab – slöja som täcker ansiktet utom ögonen – att närvara som åhörare i en rättssal. Se SvD, DN, GT. Skälet var, enligt ett citat i SvD, att … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt, Rättshistoria, Uncategorized

Tingsrätterna som författningsdomstol! Men något saknas.

Den 22 augusti skrev Henrik von Sydow krönikan Varje tingsrätt en författningsdomstol på Dagens Juridik. Jag håller med om vad han skriver. Grundlagsändringarna från i år gör utrymmet större för domstolarna att underkänna grundlagsstridig lagstiftning. Av stor vikt är att … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt, Straffrätt

Domaredens själ och begriplighet

Glädjande nog har Domarlagsutredningens betänkande kommenterats av Gustaf Almkvist på ledarplats i SvD. I detta betänkande, SOU 2011:42, finns en hel del som borde väcka debattlustan bland dem som intresserar sig för rättsstaten och domarnas oavhängighet. Bland det bästa i … Läs mer

Publicerat i Domstol, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria

Jämförande, systematisk eller atomistisk rättslig attityd?

Detta inlägg skall bli ett försök att definiera tre juridiska metoder. Om detta har det förstås skrivits hyllmeter, och mer behöver skrivas innan ämnet är uttömt. Men ämnet är intressant därför attityden till rätten påverkar utgången i enskilda fall. En jämförande … Läs mer

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Juridisk metod, Processrätt