Kategoriarkiv: Europakonventionen

Niqab i rättssalen?

I flera media har rapporterats att en domare i Göteborgs tingsrätt inte har tillåtit några kvinnor i niqab – slöja som täcker ansiktet utom ögonen – att närvara som åhörare i en rättssal. Se SvD, DN, GT. Skälet var, enligt ett citat i SvD, att … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Människorättsskepticism eller människorättsimperialism?

Mina bloggande juristkollegor har lyft fram två domar som var och en på sitt sätt ger perspektiv åt domarens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Detta är ingen rättsvetenskaplig framställning utan ytterligare ett blogginlägg, och jag tar mig därför friheten att med … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Tingsrätterna som författningsdomstol! Men något saknas.

Den 22 augusti skrev Henrik von Sydow krönikan Varje tingsrätt en författningsdomstol på Dagens Juridik. Jag håller med om vad han skriver. Grundlagsändringarna från i år gör utrymmet större för domstolarna att underkänna grundlagsstridig lagstiftning. Av stor vikt är att … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Processrätt, Straffrätt | Lämna en kommentar

Mänskliga rättigheter och skyldigheter

Samuel Pufendorf var den ene av Lunds universitets två första juridikprofessorer år 1668. Genom boken De officio hominis (Om människans plikter 1673) har han gjort sig känd som en av dem som talade om skyldigheter snarare än rättigheter. I nutida teori brukar begreppen höra … Fortsätt läsa

Publicerat i Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | Lämna en kommentar

Skattetilläggen och prejudikaträtten – vem har sista ordet?

Haparanda tingsrätt beslutade den 23 december 2010 att ställa fem frågor till EU-domstolen. Genom frågorna vill tingsrätten ha svar på om det strider mot EU-rättens dubbelbestraffningsförbud att både påföra skattetillägg och döma för skattebrott när någon redovisat för lite skatt. … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Straffrätt | 2 kommentarer

Ny antologi: 1968 och därefter

Äntligen. Kjell Å Modéer och jag har i dagarna kommit ut med en av oss redigerad antologi – 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap – på Museum Tusculanums Forlag. Boken är baserad på ett symposium som hölls i … Fortsätt läsa

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria, Straffrätt | Lämna en kommentar

Domstolarnas oavhängighet – verklighet och symbolik

Clarence Crafoord skriver i dagens Svenska Dagbladet en kolumn om att enskilda aldrig får offras för systemet. Det han närmare bestämt skriver om är skattetilläggen, som även jag för övrigt har diskuterat på denna blogg, och hans slutsats är: ”Det är … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Heraldik, Konstitutionell rätt, Rättshistoria | 1 kommentar

”Rättskedjan” finns inte

Beatrice Ask har på DN Debatt den 22 november förespråkat bättre statistik och bättre forsknings- och utvecklingsarbete i rättsväsendet. Det är väl bra. Vad som oroar är emellertid det sätt att se på förhållandet mellan domstolar och myndigheter som hon ger … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt | 3 kommentarer

Mera om gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning

I Svensk Juristtidning för några år sedan argumenterade jag – utifrån några rättsfall från Högsta domstolen – för att lättare vägande rättskällor generellt skulle tolkas så att de blev förenliga med tyngre vägande rättskällor (se Martin Sunnqvist, I gränslandet mellan lagprövning … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt | 5 kommentarer