Kategoriarkiv: Uncategorized

Att skriva och läsa domar

Jag, och förhoppningsvis alla andra domare, lägger stor vikt vid att i våra domar förklara vilka bedömningar som gjorts och hur de lett fram till domslutet. Det kan och bör krävas av oss att vi gör detta. Men det bör också … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Konstitutionellt kritiskt dömande

Min avhandling är offentliggjord inför disputation i Lund den 4 april 2014 kl. 10.15. Nedan följer en kort sammanfattning på svenska och sedan på engelska. Under senare år har de högsta domstolarna i Norden i ett antal uppmärksammade avgöranden åsidosatt lagar, som stått … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny bok: Rättens visualisering

Se här. Legal stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture, Köpenhamn 2012, Museum Tusculanums Forlag. I. Introduction Kjell Å Modéer: Visualization of a Nordic Legal Modernity: From August Strindberg to Lars von Trier … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Niqab i rättssalen?

I flera media har rapporterats att en domare i Göteborgs tingsrätt inte har tillåtit några kvinnor i niqab – slöja som täcker ansiktet utom ögonen – att närvara som åhörare i en rättssal. Se SvD, DN, GT. Skälet var, enligt ett citat i SvD, att … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Processrätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

Människorättsskepticism eller människorättsimperialism?

Mina bloggande juristkollegor har lyft fram två domar som var och en på sitt sätt ger perspektiv åt domarens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Detta är ingen rättsvetenskaplig framställning utan ytterligare ett blogginlägg, och jag tar mig därför friheten att med … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättshistoria, Uncategorized | Lämna en kommentar

”Vid äventyr av tredskodom”

I små finstilta kungörelser i dagspressen, inklämda mellan kontaktannonser, föreningsmeddelanden, platsannonser och meddelanden om bortsprungna katter, underrättar tingsrätterna dem som inte har någon fast adress om att de har ett tvistemål mot sig vid domstolen. De som har en adress … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Några nya texter

Några texter skrivna i olika sammanhang och vid olika tidpunkter har blivit publicerade samtidigt, om än i olika fora: Artikel: Competing Sources of Law and the Adjudicative Power. Advantages of Nordic Law in a European Context and the Need of Comparative … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lättare att få resning? Ännu hellre en riktig dom från början

Peter Althin m.fl. har i dagens Svenska Dagbladet lyft frågan om inte ett oberoende institut bör inrättas, vilket kan granska domar och begära resning. Det finns nog anledning att ta förslaget på allvar. Exempel finns där det har visat sig att en fällande … Fortsätt läsa

Publicerat i Domstol, Processrätt, Straffrätt, Uncategorized | 1 kommentar