Kategoriarkiv: Straffrätt

Koppleridomen och vilka bedömningar vi faktiskt gjorde

Två företrädare för Ecpat har i dagens SvD skrivit en debattartikel om domen i kopplerimålet i Malmö. Artikeln är vilseledande. Av åklagarens bevisning framgick inte att de som mötte målsäganden genast måste ha förstått – eller haft skälig anledning anta … Läs mer

Publicerat i Domstol, Straffrätt | Lämna en kommentar

Överrätterna bör få koncentrera sig på huvuduppgiften

Efter att den 1 februari ha blivit godkänd hovrättsassessor har jag nu gått tillbaka till Juridiska fakulteten för att fortsätta forska. I min doktorsavhandling kommer jag att jämföra svenska, norska och danska domares attityd till lagar som strider mot grundlagen … Läs mer

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Processrätt, Straffrätt | Lämna en kommentar

Skattetilläggen och prejudikaträtten – vem har sista ordet?

Haparanda tingsrätt beslutade den 23 december 2010 att ställa fem frågor till EU-domstolen. Genom frågorna vill tingsrätten ha svar på om det strider mot EU-rättens dubbelbestraffningsförbud att både påföra skattetillägg och döma för skattebrott när någon redovisat för lite skatt. … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Straffrätt | 2 kommentarer

Ny antologi: 1968 och därefter

Äntligen. Kjell Å Modéer och jag har i dagarna kommit ut med en av oss redigerad antologi – 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap – på Museum Tusculanums Forlag. Boken är baserad på ett symposium som hölls i … Läs mer

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria, Straffrätt | Lämna en kommentar

Lättare att få resning? Ännu hellre en riktig dom från början

Peter Althin m.fl. har i dagens Svenska Dagbladet lyft frågan om inte ett oberoende institut bör inrättas, vilket kan granska domar och begära resning. Det finns nog anledning att ta förslaget på allvar. Exempel finns där det har visat sig att en fällande … Läs mer

Publicerat i Domstol, Processrätt, Straffrätt, Uncategorized | 1 kommentar

Mera om gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning

I Svensk Juristtidning för några år sedan argumenterade jag – utifrån några rättsfall från Högsta domstolen – för att lättare vägande rättskällor generellt skulle tolkas så att de blev förenliga med tyngre vägande rättskällor (se Martin Sunnqvist, I gränslandet mellan lagprövning … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Rättsfallskommentar, Straffrätt | 5 kommentarer