Kategoriarkiv: Straffrätt

”Innovativ traditionalism” och domstolarnas rättsbildning

Neil Duxbury har i en artikel om den engelske domaren Lord Wright, som verkade under 1900-talets första hälft, återkommande omtalat honom som en innovativ traditionalist (”Lord Wright and Innovative Traditionalism” i 59 University of Toronto Law Journal, 2009, s. 265 … Läs mer

Publicerat i Domstol, Juridisk metod, Rättsfallskommentar, Straffrätt

Handling och underlåtenhet

Jag hade tänkt skriva något om att underlåtenhet i bland bör vara lika straffbar som handling. Men Mårten Schultz hann före, se här, dessutom med en rättsfilosofisk analys av problemet.

Publicerat i Straffrätt

Uppsåt och oaktsamhet och andra frågor om koppleridomen

I ett inlägg i förrgår skrev jag: ”Som det nu är kan rätten bara döma för våldtäkt mot barn om den tilltalade insett eller haft skälig anledning anta att målsäganden var under 15 år. Lagstiftaren skulle kunna ställa högre krav, … Läs mer

Publicerat i Domstol, Straffrätt

Koppleridomen och vilka bedömningar vi faktiskt gjorde

Två företrädare för Ecpat har i dagens SvD skrivit en debattartikel om domen i kopplerimålet i Malmö. Artikeln är vilseledande. Av åklagarens bevisning framgick inte att de som mötte målsäganden genast måste ha förstått – eller haft skälig anledning anta … Läs mer

Publicerat i Domstol, Straffrätt

Överrätterna bör få koncentrera sig på huvuduppgiften

Efter att den 1 februari ha blivit godkänd hovrättsassessor har jag nu gått tillbaka till Juridiska fakulteten för att fortsätta forska. I min doktorsavhandling kommer jag att jämföra svenska, norska och danska domares attityd till lagar som strider mot grundlagen … Läs mer

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Processrätt, Straffrätt

Skattetilläggen och prejudikaträtten – vem har sista ordet?

Haparanda tingsrätt beslutade den 23 december 2010 att ställa fem frågor till EU-domstolen. Genom frågorna vill tingsrätten ha svar på om det strider mot EU-rättens dubbelbestraffningsförbud att både påföra skattetillägg och döma för skattebrott när någon redovisat för lite skatt. … Läs mer

Publicerat i Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Straffrätt | 2 kommentarer

Ny antologi: 1968 och därefter

Äntligen. Kjell Å Modéer och jag har i dagarna kommit ut med en av oss redigerad antologi – 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap – på Museum Tusculanums Forlag. Boken är baserad på ett symposium som hölls i … Läs mer

Publicerat i Civilrätt, Domstol, Europakonventionen, Konstitutionell rätt, Litteraturkommentar, Processrätt, Rättshistoria, Straffrätt